Ardahan Sohbet Odaları

8 Temmuz 2019 | admin | Yorum Yok

Organik güzelliklerinin yanı sıra, birinci aşama arkeolojik sit alanıdır. Çıldır ilçe merkezinin ortalama olarak 27 km. Güneydoğusunda yer alan Akçakale Köyü’nün hemen batısında, bir ada şehrine ilişkin kalıntılar bulunmaktadır. Ardahan söyleşi Odaları Yapı artıklarından ve molozlardan adanın tarih süresince yoğun şekilde iskan gördüğü anlaşılmaktadır. Ada üzerinde tarih öncesi devirlerden kalma dolma tapınak görünümünde bir taş dam, belirli bir düzen içinde dizilmiş doğal taşlardan menhir ve kromlekler ve çok tahrip olmuş kare şeklinde bir yapı kalıntısı bulunmaktadır. Meydana getirilen araştırmalar adanın Paleolitik Çağ’dan yakın zamanlara kadar yerleşim yeri olarak kullanıldığını ortaya çıkarmıştır. Ardahan sohbet Odaları Adada ayrıca Urartular döneminden kalma çeşitli yazılı taşlar bulunmuştur. Çıldır Taşköprü Kitabeleri : Çıldır ilçe merkezinin yaklaşık 30 km . Güneyindeki Taşköprü Köyü’nün kuzeyini sınırlayan kayalıkta, büyük bir kaya üzerinde bir kitabe yer almaktadır. Bölgedeki en eski yazıt olduğu sanılan bu kalıntının Urartu Krallarından 2. Sarduri’ye ait olduğu ifade edilmektedir. Ardahan Kalesi : Ardahan Kalesi çevresinde meydana getirilen Prehistorik araştırmalar, Eski Tunç Çağı’na (M.Ö. 3500-2000) ait yerleşmenin varlığını ortaya koymuştur. Ardahan Kalesi, Osmanlı döneminde 16. Yüzyıl ortalarında, Kanuni Sultan Süleyman’ın talimatıyla inşa edilmiş ve günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Ardahan mobil söyleşi tarihi çok eskilere dayanan Ardahan Kalesi’nde meydana getirilen kazılar, bölgenin çeşitli krallıkların hakimiyetine girdiğini göstermektedir. Kale, şehir merkezinin kuzeyindeki Halil Efendi Mahallesi ile şehir merkezini birbirinden ayıran Kura nehri’nin derhal sol kıyısında bulunmaktadır. Mimari açıdan dikdörtgen planlıdır. Giriş kemerinin hemen üzerinde, yapıldığı tarih yazmaktadır(1544). Dikdörtgen plan oluşturan sur duvarları, 745 m. Uzunluğundadır. Baştan başa kare tabanlı ve çokgen planlı çok sayıda kule ile desteklenmiştir. Şeytan Kalesi : Çıldır kazasının yıldırımtepe Köyü yöreında olan bu kalenin, Orta Çağ’da yapıldığı tahmin edilmektedir. Çıldır’a 1 km . Uzaklıktaki senedirımtepe Köyü’nün yaklaşık 1.5 km. Kuzeydoğusunda bulunan Karaçay Vadisi’nde oldukça sarp bir alana inşa edilmiştir. Şeytan Kalesinin ilk inşa evresi kati olarak bilinmemektedir. Konum ve mimari özellikleri bakımından Urartu kalelerinin genel özelliklerini yansıtır. Bazı tarihçiler kalenin adının, sarp ve ürkütücü konumundan fikrindedirler. Bugün Çıldır Gölü’nden tek bir yolla gidilen kalenin üç yanını fazlaca derin bir yataktan dolaşarak akan Karaçay’ın sınırladığı sarp bir yarımada üzerine kurulmuş olması, bunun basit rahat ele geçirilemeyecek bir konuma sokmuştur. Kuzeydeki ana giriş yarım daire biçimindeki iki burç arasında yer almaktadır. Kale, ortada çok büyük ölçüde bir ana burç, onun kuzeydoğusunda yarım silindirik öteki bir burç ve kuzeybatısında yarım silindirik diğer iki burçla ve bunları birbirine bağlayan, üzerlerinde seğirdim yerlerinin de bulunmuş olduğu gövde duvarlarından oluşmaktadır. Kinzi Kalesi : Ardahan’ın yaklaşık 30 km. Batısında Bağdeşen Köyü’nün kuzeyinde, Bülbülan Yaylası’nın güneydoğusunda yer alır. Bu kalenin hemen yakınından Ardahan – Artvin kestirme yolu geçmektedir. Üç yönden derin vadilerle çevrilmiş yüksek bir dağın dil biçimindeki uzantısı üzerine kurulmuş olan kalenin, iç ve dış bölümlerden oluştuğu anlaşılmaktadır. Ardahan Chat sohbet İç kale, kuzey yönde ve daha yüksekte yer almıştır. Bunun güneyinde ise eski yerleşim yeri ile kaleyi sınırlayan ve büyük oranda da yıkılmış olan dış kale surları bulunmaktadır. Kalecik Kalesi : Göle ilçesine bağlı Kalecik Köyü’nün yaklaşık 450- 500 m. Güneyinde, köyden gelen derenin oluşturduğu vadi ile Kura Vadisi’nin kesiştiği noktada sarp bir alana kurulmuştur. Konumu, mimari özellikleri ve ele geçen seramik buluntuları açısından Urartular tarafınca yapmış oldurılmış olduğu tahmin edilen yöre kaleleriyle benzer özellikler göstermektedir. Üç yönden çok dik ve sarp kayalıkların sınırladığı ve akarsularıyla birlikte iki derin vadinin kesiştiği bir konumda inşa edilmiş olan Kalecik Kalesi’ne; şimal yönden iki yanı yarı silindirik birer burçla takviye edilmiş kapıdan girilmektedir. Kurtkale : Çıldır ilçe merkezinin ortalama 36 km . Kuzeydoğusundaki Kurtkale nahiyesinde 1 km güneyinde ve Gürcistan sınırında bulunmaktadır. Yakınındaki nahiyeye de adını veren Kurtkale’nin zamanı ve adını nereden aldığı mevzusunda kati bir bilgiye ulaşılamamıştır. Yöre halkına nazaran kale adını kuzeydeki girişin solundaki kurt figüründen almıştır. Konum açısından bakıldığında Kurtkale’nin, boğazcaı ve sınırı güvenlik altına almak için yaptırılmış bir savunma yapısı olduğu, merkeze yapılabilecek hücumların doğudan gelecek olanını merkeze yakın Şeytan Kalesi’ne ulaşmadan önce durdurabilmek amacıyla inşa edilmiş olduğu akla gelmektedir. Günümüzde kalenin beden duvarlarının üst kısımları, girişler ve burçlar yıkılmış olup, yalnız ana girişte sağlam kalan duvarın üstünde iki siper ayaktadır. Kale içinde, bir giriş ve küçük bir apsise haiz şapel bulunmaktadır. Ardahan ilimizde Cok Güzel çok büyük iLLerimizden Biridir Ardahan sohbet Odaları Sizlere Güzel Bir Yeniliklerle Geliyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sohbet Cinsel Sohbet Mobil Sohbet Chat